Nyhetssajterna du måste besöka

Det kan vara svårt att veta var du kan hitta nyhetsartiklar på nätet idag. Dels finns det så många olika hemsidor att välja på och dels så är det inte alla hemsidor som källgranskar sina artiklar, vilket kan leda till att du blir lurad. Nedan kan du läsa mer om ett par nyhetssajter som alltid levererar bra nyhetsinnehåll och granskar sina artiklar före publicering.

Sidor med sammanfattat nyhetsinnehåll

Generellt finns det två olika typer av nyhetssajter. De som är direkt kopplade till en dagstidning eller i vissa fall veckotidning samt de nyhetssajter som ger en sammanfattning av flera olika andra källors artiklar. Det finns stora fördelar att söka sig till den här formen av nyhetssajt om du exempelvis vill ha möjlighet att jämföra olika nyhetsartiklar med varandra för att få en bredare bild av en händelse. Eller om du till exempel enbart är intresserad av ett visst ämne då kan du få en sammanfattning över det som hänt inom det ämnet under dagen.

Två exempel

Så här kan det exempelvis se ut om du vill läsa mer om Brexit; det finns där flera perspektiv och olika artiklar på samma ämne. Allt för att du som läsare ska få en så samlad bild av en nyhetshändelse som möjligt. Det är något som en papperstidning (dagstidning) inte kan lyckas åstadkomma. Främst för att de har så begränsat med plats och inte kan ta in så många artiklar om ett ämne. Då är nyhetssajter som Omni ett jättebra alternativ.

allanyheter.com kan du också ta del av fler perspektiv på samma ämne. Dessutom kan du enkelt navigera efter vad som har hänt på ett specifikt klockslag och därmed få en inblick i en rad olika nyhetshändelser som har rapporterats på olika ställen vid just den önskade tiden. Det ger också möjligheten att exempelvis följa ett händelseförlopp och liknande. Perfekt för att få en mer nyanserad bild av en nyhetshändelse eller för att kunna fördjupa sig inom ett visst område, precis som exemplet nämnt ovan. Andra specifica evenemang inom sport som t.ex. EM-spelschema i sommar går att hitta via länken.

Om du hellre vill läsa de klassiska dagstidningarna då? Hur gör du då? Det flesta dagstidningarna går fortfarande att köpa eller prenumerera på i pappersform. Men de har också mer eller mindre tvingats att anpassa sig till den digitala tidsåldern vi lever i nu.

Dagstidningar i en digital tidsålder

Att tidningarna skulle få svårt att konkurrera med internet var det många experter som förutspådde. Och de hade delvis rätt, tidningarna har fått det svårare i och med den nya formen av konkurrens. Samtidigt så har de också utvecklats och förnyat sina tidningskoncept för att passa den nya tidsandan bättre. Idag har så gott som alla dagstidningar en digital upplaga, de flesta veckotidningar också. Dessutom har de ofta extramaterial publicerat på deras hemsidor, saker som inte kommer med i pappersutgåvan. Dock måste du i de allra flesta fall vara prenumerant för att få del av den typen av information.

Den digitala eran har också gynnat vissa former av tidningar som enbart finns i digital form. För dem är det en stor fördel att inte behöva trycka upplagor på samma sätt som tidningar som ges ut i pappersform måste göra. Tack vare det kan de på det sättet spara lite pengar och istället lägga sitt fokus på sitt innehåll. Men i det här fallet handlar det snarare om ämnesrelaterade tidskrifter än dagstidningar. Exempelvis tidskrifter som handlar om specifika sporter, teknik eller kultur av olika slag.